Regler for Isocamp, fortelt og helårstelt

 1. OPPSETTING OG STØRRELSE AV DENNE TYPE ISOCAMP/FORTELT/HELÅRSTELT MÅ GODKJENNES AV DAGLIG LEDER VED STRANDSLETTA CAMPING.
 2. Avstand til neste boenhet må minst være 4 meter. Takutstikk må være innenfor disse mål. Boenhet er = vogn/fortelt/platting.
 3. Isocamp/helårsteltet skal ikke dekke hele vognen, dvs ikke stikke over eller på utsiden av vognens karosseri. Max dybde er 3,60m. Eksisterende fortelt som avviker fra dette kan stå. Treverk er forbudt og kan ikke brukes i konstruksjonen.
 4. Isocamp/helårsteltet skal ligge så langt ned mot bakkenivå som mulig (kun 2×4 på høykant), ikke heve vogn og gulv. Gulvet må være lett demonterbart. Gulv i fortelt og uteplatting kan til sammen ikke overstige 45m2.
 5. Det er ikke tillatt å legge varmekabler i gulvet.
 6. Det skal være vinduer på alle 3 sider, det vil si ingen tette rene flater.
 7. Skal vognen fjernes må isocamp/helårsteltet demonteres.
 8. Leietager må fremskaffe dokumentasjon fra leverandør at valgte type har branndempende isolasjon og kan demonteres for hånd i løpet av 6-8 timer. (2 mann en dag)
 9. Ved omregulering av campingplassen eller ved salg av vogn, må vogn/gulv/fortelt/isocamp og lignende systemer demonteres og fjernes.
 10. Leietager som velger denne typen isocamp/fortelt/helårstelt vil bli belastet med ekstra årlig avgift.
 11. Det gjøres oppmerksom på at alle plasser leies ut for 1 sesong av gangen. Giro blir sendt ut i god tid før sesongstart med tilbud om leie for ny sesong. Dersom avtale, manglende betaling eller alminnelig regler for camping overtredes av leietaker eller leietakers gjester, kan leieavtalen sies opp uten varsel og det kan forlanges at sesongplassen blir ryddet innen 24 timer etter oppsigelse.
 12. Montering av isolerte fortelt/helårstelt kan gjøres i perioden 1.5 til 1.6 og 1.8 til 1.9.