Reglement

Ved innbetaling av faktura 14.04 fornyes leieforholdet for en sesong 01.05 til 30.09.

 1. Leie/deler av leie kan ikke kreves tilbake dersom oppholdet avkortes.
 2. Bilkjøring inne på Campingplassen er ikke tillatt i tidsrommet kl. 23.00 – kl. 07.00. Det skal være ro på plassen i samme tidsrom. All kjøring inne på plassen skal kun være gangfart.
 3. Bruk av åpen ild på plassen er strengt forbudt, griller kan benyttes. Gjester må sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og andre særbestemmelser. Brannslangene rundt om på plassen skal kun brukes ved brann.
 4. Kabelen skal være den lengden som er fra strømstenderen til campingvogna, kveiler med ekstra strømkabel liggende ved vogna er meget brannfarlig. Alle vogner skal ha minst en røykvarsler og et brannslukningsapparat.
 5. Til hver campingenhet er det kun beregnet en parkeringsplass, besøkende må parkere på campingplassens dagsparkering.
 6. Kjøring med motorbåt i badeområdet er strengt forbudt, og det er ikke tillatt med båter på stranda. Båthengere / bilhengere må det leies parkering til på øvre parkeringsplass.
 7. Vannpostene er kun for tapping av drikkevann.
 8. Ballspill ikke tillatt ved vogner og biler.
 9. Kvisting/beskjæring av busker og trær, er ikke tillatt. Søppelcontainere er kun til husholdningsavfall.
 10. Tregjerder, treboder, flaggstenger og partytelt tillates ikke, det er kun tillatt med vanlig tøyleskjerm.
 11. Dersom reglementet/brannforskrifter eller alminnelig regler for camping overtredes av leietaker eller leietakers gjester kan leieavtalen sies opp uten varsel.
 12. Gulv i fortelt og uteplatting kan til sammen ikke være over 45m2 og skal ligge så lavt som mulig i terrenget.
 13. Ved salg av vogner følger ikke plassen med.
 14. Vinteropplag gjelder fra 15.september til 15.april, for kun vogn og gulv og isocamp, alt annet må fjernes. Gulvet skal ikke brukes som lagringsplass.
 15. Avløpsvann og spillvann samles i beholder og tømmes på anvist sted i servicebygget.
 16. Salg av varer og tjenester er ikke tillat uten betjeningens samtykke.
 17. Gjester som ikke retter seg etter anvisninger, viser usømmelig adferd eller forstyrrer ro og orden, vises bort fra plassen, om nødvendig med politiets hjelp.
 18. Strandsletta Camping kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skadeverk må erstattes av skadevolder.
 19. Hunder holdes alltid i bånd og fortrinnsvis utenfor camping området. Innenfor camping/båthavn/parkering området må det alltid benyttes hundeposer.
 20. Framleie og overdragelser av faste vogner er forbudt uten eiers samtykke og i samsvar med leiekontrakt.
 21. Falleferdige vogner får ikke selges videre og skal fjernes.

Se også egne regler for Isocamp, fortelt og helårstelt.